Efektivní bydlení/ Central Group

lokalita: Brno, CZ
rok: 2018
typ: ideová soutěž
zadavatel: Central Group a.s.

téma soutěže: Praktické a efektivní bydlení

ulice

V mých úvahách efektivita nespočívá ve složitých technologických vymoženostech nebo přelomových řešeních, ačkoli v konečné fázi výsledku mohou velmi přispět a stávají se nedílnou součástí. Spočívá na postupech založených na jednoduchosti a selském rozumu. Pokud bychom pracovali jako vědci, odkazovali bychom se na předchozí výzkum, aby mohlo následovat zlepšení. Takový výzkum nám poskytuje evoluce bydlení, standart, který se během staletí mění a vyvíjí se s potřebami člověka.

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 20.21.06

Architektura je zrcadlem společnosti, nikoli naopak. Budovy kolem nás vznikají ve společenských a politických souvislostech. V případě kontinuálního vývoje je možné navázat na předchozí zkušenosti, chyby či nedostatky a zdokonalovat je, stejnětak přejímat a vylepšovat již fungující principy. Tímto postupem se dá vyvarovat případu, kdy zdánlivě přelomové a účelné řešení se stává nepoužitelným.

Velmi důležitým kritériem je výběr lokality. Lidé žijící na periferii dojíždí za prací či službami do města. To je energeticky velmi náročné. Fungující sídelní infrastruktura nabízí nespočet benefitů: zažité a obydlené prostředí, MHD, rozmanitnou občanskou vybavenost, parky, instituce, inženýrské sítě. Klíčové je tedy město zahušťovat, nikoli nesmyslně rozšiřovat. Po vhodném výběru lokality přichází na řadu stavení samotné budovy. Její realizace, by měla mít co nejmenší dopad na životní prostřední. Tedy nemělo by být během výstavby produkováno více odpadu než je nezbytně nutné. Tomu se dá předejít suchým procesem výstavby. Budova je tvořena pomocí jednoduchého geometrického principu skládání rozměrově unifikovaných prostorových jednotek – modulů. Protože se potřeby rodiny v průběhu času výrazně mění, jednotka by se měla umět přizpůsobit potřebám takové rodiny. Flexibilní a adaptabilní byt je možné dispozičně měnit bez nutnosti stavebních prací produkujících odpad nebo pohlcující další materiál. Komponenty bytu jsou demontovatelné a lze je měnit bez ničení existujících součástí. Zároveň by taková jednotka měla poskytovat vše, co člověk k životu potřebuje – především soukromí, bezpečí, světlo, teplo, sousedství, venkovní prostor a něco krásného.

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 20.21.29

Potřeby nukleární rodiny se v průběhu času výrazně mění. Flexibilní a adaptabilní byt by měl být schopen přizpůsobit se měnícím se etapám vývoje rodiny a života. Mladé páry se sestěhují, mají děti, děti vyrostou a odstěhují se. V bytě zůstávají stárnoucí rodiče. Změna dispozice bytu by měla být možná bez nutnosti stavebních prací produkujících odpad nebo naopak pohlcující další materiál. Komponenty bytu lze demontovat, měnit bez zničení existujících součástí a znovu použít v nových kontextech.

Snímek obrazovky 2018-05-18 v 20.21.18

Když jsou všechny negativní vlivy, plýtvání a odpad zredukovány promyšlenou geometrií a umístěním, přichází na řadu prvky, které spotřebu ještě více optimalizují nebo dokonce energii produkují.

 

01_03

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *