Reborn Humanity

120 Hours 2016
typ: soutěž/ contest
spolupráce: Tomáš Gebhardt, Jakub Klimeš

axo

Moderní geometrie domu jako refletování (odkazování) na původní lidské útočiště, které po staletí nemělo svou praktickou funkci. Dokud mu nebyla funkce přidělena vyspělým člověkem jako vhodné využití domova ( house ) bez potřeby lidského budování a objemové výstavby. Dům jehož existence je určena jen odečtením hmoty, je definován svým vnitřním prostorem, bez určení vnějších hranic domu. Proporce domu a člověka spolu vzájemně spolupracují. Jedinec i skupina volí podvědomě svou pozici v domu v závislosti na aktuální potřebě intimity.

Modern geometry of a house as a reflection to the original human refuge which had not had a practical function for centuries. Until the house was assigned to advanced functions such as human appropriate use of home without the need for human building and solid construction. A house whose existence is determined only by deduction of the material is defined by its internal space, without specifying external borders of the house.

Proportions of the house and man cooperate with each other. Individual and group unconsciously choose their position in the house depending on the current need for intimacy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *